Trainingsschema per 6 juli 2021

Dinsdag:
18:30 uur tot 19:30 uur:
veld 1: U14
veld 2: U8-U10-U12

19:30 uur tot 21:00 uur:
veld 1: U22
veld 2: U16-U18
veld 3: Dames 1

21:00 uur tot 22:30 uur:
veld 1: Heren 1 en 2
veld 2: Heren 3
veld 3: Recreanten

Donderdag:
18:30 uur tot 19:30 uur:
veld 1: U14
veld 2: U8-U10-U12

19:30 uur tot 21:00 uur:
veld 1: U22
veld 2: U16-U18

21:00 uur tot 22:30 uur:
veld 1: Heren 1 en 2
veld 2: Heren 3

Omdat we nog steeds afhankelijk zijn van diverse omstandigheden is het schema, qua tijden, nog niet helemaal als vanouds, maar we komen al weer behoorlijk in de buurt van het oude vertrouwde schema.
Voor elke trainingsgroep is het wel belangrijk om contact te houden met de trainer.

Ook nog steeds aan iedereen een nadrukkelijk verzoek om alle voorzorgsmaatregelen in acht te houden.

Dit schema zal vooralsnog blijven gelden tot de aanvang van de schoolvakanties (tot 17 juli 2021). Wij zijn in overleg met Sportfondsen, de Technische Commissie en de trainers/coaches om ook in de zomervakantie een (beperkt) aanbod aan te kunnen bieden.
Wij houden jullie hierover verder op de hoogte.

Trainingen vanaf 20 mei

Het kabinet heeft groen licht gegeven voor de eerste versoepelingen die de binnensport ook ruimte geven.
Samen met de TC hebben we een eerste stap kunnen zetten naar basketbal.

Natuurlijk staat iedereen inmiddels te popelen om te mogen starten, alleen heeft het Fioretti College onze hal nog in gebruik voor de centrale school examens. De gemeente geeft, hoewel voor ons zeer vervelend maar ook wel begrijpelijk, hen voorrang op de binnensportverenigingen. We zullen dus nog even moeten wachten voordat we onze zaal kunnen betreden.

Gelukkig kunnen we wel alvast gaan starten in de gymzalen aan de Ruishornlaan in Lisse. Daar zijn twee zaaltjes maar de ruimte daar is echter wel beperkter dan dat we gewend zijn.

We vinden het wel belangrijk dat ieder lid, al dan niet met beperkingen, toch een balletje kan gaan gooien. Dit betekend automatisch dat het ons nog niet is gelukt om al direct twee keer per week ingeroosterd te worden. Het was even puzzelen maar uiteindelijk komen we tot de volgende indeling waarbij we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met groepsgrootte en mogelijkheden. Wij vertrouwen op ieders begrip.

Donderdag 20 mei 2021 en 27 mei 2021
18:30 uur tot 19:45 uur zaal 1: u16/u18 zaal 2: u14
20:00 uur tot 21:15 uur zaal 1: heren 3 zaal 2: heren 3
21:30 uur tot 23:00 uur zaal 1: heren 1 zaal 2: heren 2

Dinsdag 25 mei 2021
18:30 uur tot 19: 45 uur zaal1: u8/u10/12 zaal 2: u8/u10/u12
20:00 uur tot 21:15 uur zaal 1: u22 zaal 2: Dames 1
21:30 uur tot 23:00 uur zaal 1: Recreanten A zaal 2: Recreanten A

Als er geen gekke dingen meer gebeuren hebben we vanaf dinsdag 1 juni 2021 weer de beschikking over de grote zaal in de Waterkanten. Het bovenstaande schema zal naar verwachting in grote lijnen gelijk blijven maar kan per 1 juni 2021 nog aangevuld of aangepast worden. Uiteindelijk willen we natuurlijk geen moment onbenut laten. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we het weten.

Om op veilige manier met elkaar te basketballen zijn enkele regels zeer belangrijk en deze zullen opgevolgd moeten worden.

Voor iedereen gelden de volgende regels:
– kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar
– publiek is niet toegestaan
– gebruik van mondkapjes in de openbare ruimte is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.
– was je handen, bij klachten blijf je thuis en laat je je testen
– beperk beweging, ga dus niet onnodig van de ene hal naar de andere
– kom niet te laat, maar zeker ook niet te vroeg en blijf vooral niet hangen na afloop van je training
– eigen ballen zijn toegestaan

Tevens dient iedere teamleider/trainer/coach of aanvoerder voorafgaand aan elke training via info@bvlisse.nl een opgaaf te versturen van de aanwezigen.

Leeftijd 18 jaar en ouder:
– vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Maximaal 30 personen in één ruimte
– groepslessen voor 18 jaar en ouder mogen niet; een instructeur/trainer mag zich wel tussen tweetallen bewegen en aanwijzingen geven.
– onderlinge partij vormen of direct contact is niet toegestaan.

Elk zaaltje beschikt over slechts 2 baskets. Gezien de grootte van de zaaltjes verwachten wij dat, voor de leeftijd 18 jaar en ouder, er maximaal 4 groepjes van 2 personen per zaaltje kunnen deelnemen. Het is dus belangrijk dat elk team/trainingsgroep met elkaar overleg heeft wie aan de training deelneemt. Besprek dit met je teamleider/trainer/coach/aanvoerder. Uitsluitend indien onderling voldoende afstand gehouden kan worden (en ook daadwerkelijk wordt gehouden) kunnen meer groepjes van 2 personen per zaaltje actief zijn.

Leeftijd tot en met 17 jaar:
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderling wedstrijdjes spelen, 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.

Het is begrijpelijk dat iedereen in zijn of haar euforie om weer aan de slag te gaan bovenstaande regels misschien even vergeet. Spreek elkaar aan op deze regels opdat we voor iedereen een veilige en coronavrije omgeving kunnen behouden. Neem allemaal aub je verantwoordelijkheid.

Wij wensen iedereen, hoe moeilijk deze eerste start ook is, ontzettend veel plezier en wij kijken er naar uit elkaar weer met een basketbal in de hand te kunnen ontmoeten.
Voor eventuele vragen, opmerkingen of suggesties kun je contact opnemen met de TC of het bestuur. Indien trainingsgroepen afzien van gebruik dit ook graag tijdig melden.

Adres gymzalen Ruishornlaan: Ruishornlaan 29 te Lisse

Trainen weer (beperkt) mogelijk na versoepelingen

Waar we stilletjes op hoopten gaat nu toch echt beginnen. Binnensporten zijn weer, deels onder voorwaarden, toegestaan.
Indien morgen niet op de “stopknop” gedrukt wordt kunnen we donderdag weer gebruik gaan maken van de zaal.

Samen met onze Technische Commissie en Sportfondsen zijn we dan ook al druk bezig om dit mogelijk te maken.

Even kort de voorwaarden:

  • leden onder de 18 kunnen in een groep trainen.
  • leden van 18 jaar en ouder mogen uitsluitend met 2 personen trainen, waarbij onderling anderhalve meter afstand gehouden moet worden.
  • de maximale groepsgrootte is 30 personen per ruimte.
  • kleedkamers, douches en kantine blijven gesloten, publiek is niet toegestaan
  • het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte, niet tijdens het sporten, is verplicht.
  • kom niet te laat, maar zeker ook niet te vroeg.
  • heb je klachten? blijf dan thuis

Wij willen de beschikbare tijd en ruimte dusdanig indelen dat iedereen, al dan niet met de beperkingen, toch een balletje kan gooien.
Maar niet alleen is door corona de sport getroffen. Ook scholen zitten met ruimte gebrek, reden waarom de gemeente een deel van de Waterkanten inzet voor ruimte voor examens en examentrainingen. Onze zaalruimte is dus helaas (tijdelijk) beperkt.
Wij willen de beschikbare tijd en ruimte dusdanig indelen dat iedereen, al dan niet met de beperkingen, toch een balletje kan gooien. Het is dus belangrijk om goed voorbereid te zijn.
Doe thuis alvast wat oefeningen, zorg dat je schoenen klaar staan en belangrijk; hou de website, email en sociale media in de gaten.

Naar verwachting krijgen we morgen of dinsdag het definitieve groene licht en weten we welke ruimte we kunnen gebruiken.

Maandag 25 januari Algemene ledenvergadering

Maandag 25 januari a.s is het dan eindelijk zover. de eerste digitale Algemene Leden Vergadering van onze vereniging.

Wil je meepraten en -denken binnen de vereniging, meld je dan nog snel aan via secretariaat@bvlisse.nl

de agendapunten zijn onder andere:

– benoeming bestuurslid Karolien
– financieel verslag over seizoen 2019/2020
– informatie over meerjarenplan van de vereniging

We kunnen weer (een beetje) basketballen

Door de positieve(re) berichten kunnen we gelukkig weer beginnen met de trainingen. De trainingen van de U10-U12, U14 en U18 kunnen op de gebruikelijke wijze doorgang vinden. Zij mogen ook onderling trainingswedstrijdjes spelen. De trainingen voor de U10-U12 en U14 zullen dinsdag 24 november 2020 weer van start gaan. De U18 kan zelfs aanstaande donderdag al beginnen.

Ook de U22, Heren en Dames en Recreanten kunnen vanaf aanstaande donderdag weer hun favoriete balletje gooien. Welliswaar nog onder de bijzondere regels van maximaal 4 personen per speelhelft waarbij het absoluut niet is toegestaan om een wedstrijdje te spelen. (in welke vorm dan ook). Dit is echter alleen maar mogelijk indien we de sporthal weer middels de tussenschermen in drie ruimten indelen en verder strikte regels naleven.

De trainingen vinden voorlopig nog steeds plaats volgens het eerder opgemaakte schema:

Dinsdag:
18.00 uur tot 19.10 uur: U10-U12 en U14
19.20 uur tot 20.40 uur: veld 1 U22, veld 2 U18 en veld 3 Dames1
20.50 uur tot 22.15 uur: veld 1 en 2 H3 en veld 3 Recreanten

Donderdag:
18.00 uur tot 19.10 uur: U10-U12 en U14
19.20 uur tot 20.40 uur: veld 1 U22 en veld 2 U18
20.50 uur tot 22.15 uur: veld 1 en 2 H1 en H2 en veld 2 H3

Om aan alle corona maatregelen te voldoen is de hal weer in 3 ruimten verdeeld middels de schotten. Zolang deze schotten niet naar beneden zijn gelaten, zijn sporters (dus niet begeleiders) van 18 jaar en ouder niet toegestaan in de hal. Ook is het niet toegestaan om met meer dan 30 personen gelijktijdig in de hal aanwezig te zijn.

voorts gelden de volgende regels op het moment dat de leden van 18 jaar en ouder gaan sporten:
– er mag uitsluitend gesport worden in groepjes van 4 personen (exclusief begeleiding)
– er mag uitsluitend gesport worden op 1,5 meter afstand van elkaar. Contact is dus niet toegestaan
– er mag geen wedstrijdje gespeeld worden, zulks ter voorkoming van overtreding van de 1,5 meter regel
– aanwezigheid tijdens de training kan alleen na melding aan de coach/trainer. Deze dient bij te houden wie aanwezig is.

Voor de velden (ruimten) en groepen geld voorts nog het volgende
– elk veld kan opgedeeld worden in 2 speelveldjes (elk met 1 basket en tot maximaal de middenlijn)
– elk speelveld mag door maximaal 1 groepje van 4 sporters worden betreden. (dus in totaal 2 groepjes met maximaal 8 sporters in totaal per veld (ruimte))
– deze groepjes mogen niet met elkaar mengen en houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. De groepen moeten als zodanig zijn te herkennen.

Tot slot nog een enkele opmerking:
– gezien het beperkt aantal ballen (en om hygienische redenen) is het aan te bevelen om zoveel mogelijk met een eigen bal te spelen.
– de kleedruimten zijn gesloten en mogen niet gebruikt worden om om te kleden, dit doe je dus thuis.
– het is niet toegestaan om te vroeg in de hal aanwezig te zijn. de tijd tussen de trainingsgroepen dient gebruikt te worden voor het verlaten en weer betreden van de hal. er mag dus geen overlap zijn.
– uiteraard gelden alle vaste afspraken nog steeds: dus handen wassen en desinfecteren, geen handen schudden en bij klachten blijf je thuis.

Geen trainingen tot en met 18 november

Gisteravond heeft het kabinet weer nieuwe informatie gegeven en verdergaande maatregelen aangekondigd waardoor leden vanaf 18 jaar en ouder vanaf vandaag nog maar met slechts maximaal 2 personen per groep mogen trainen. Een goede begeleiding voor onze jeugdleden wordt daarmee ook steeds moeilijker.

Onze regio kenmerkt zich momenteel als één van de regio’s met zeer veel besmettingen. Ook zien we dat op de verschillende scholen om ons heen het aantal besmettingen enorm zijn toegenomen.

Aangezien wij het als vereniging heel belangrijk vinden dat iedereen in goede veiligheid kan sporten, hebben wij moeten besluiten om tot en met woensdag 18 november alle trainingen voor zowel jong als oud te annuleren.

De versterkte maatregelen van de overheid gelden in principe voor een periode van twee weken. Wij zullen nadien kijken of we weer op de wijze zoals we laatstelijk hebben gehanteerd verder kunnen.

Hoewel wij erkennen dat sport zeer belangrijk is, willen wij alle risico’s voor onze leden en naasten zoveel mogelijk beperken.

Hopelijk kunnen we vanaf donderdag 19 november weer een balletje gooien.

Trainingen ook voor 18+

Het zijn onwerkelijke tijden waarin de aangescherpte coronamaatregelen helaas onze wedstrijden en trainingen hebben stilgelegd. We hebben in overleg met Sportfondsen gezocht naar oplossingen om de trainingen toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit zal wel zijn onder bepaalde regels die door iedereen goed nageleefd moet worden.

De trainingen van de U10-U12, U14 en U18 kunnen op de gebruikelijke wijze doorgang vinden. Zij mogen ook onderling trainingswedstrijdjes spelen. Voor jullie zal er gelukkig niet veel veranderen.

Doordat we de sporthal middels de tussenschermen in drie ruimten kunnen indelen, is het toch mogelijk om ook de U22, H1, H2, H3, D1 en de recreanten (onder strikte regels) te kunnen laten sporten. Hiervoor is een schema opgezet. Het is belangrijk dat dit schema en de regels nauwgezet worden nageleefd. Indien dit niet het geval is, zijn we genoodzaakt alsnog de verdere trainingen af te blazen en dat is in ieders nadeel.

Dinsdag
18.00 uur tot 19.10 uur: U10-U12 en U14
19.20 uur tot 20.40 uur: veld 1 U22, veld 2 U18 en veld 3 Dames1
20.50 uur tot 22.15 uur: veld 1 en 2 H3 en veld 3 Recreanten

Donderdag
18.00 uur tot 19.10 uur: U10-U12 en U14
19.20 uur tot 20.40 uur: veld 1 U22 en veld 2 U18
20.50 uur tot 22.15 uur: veld 1 en 2 H1 en H2 en veld 2 H3

Om aan alle corona maatregelen te voldoen zal de hal in 3 ruimten worden verdeeld middels de schotten.
Zolang deze schotten niet naar beneden zijn gelaten zijn sporters (dus niet begeleiders) van 18 jaar en ouder niet toegestaan in de hal.
Ook is het nimmer toegestaan om met meer dan 30 personen gelijktijdig in de hal aanwezig te zijn.

voorts gelden de volgende regels op het moment dat de leden van 18 jaar en ouder gaan sporten:
– er mag uitsluitend gesport worden in groepjes van 4 personen (exclusief begeleiding)
– er mag uitsluitend gesport worden op 1,5 meter afstand van elkaar. Contact is dus niet toegestaan
– er mag geen wedstrijdje gespeelt worden, zulks ter voorkoming van overtreding van de 1,5 meter regel
– aanwezigheid tijdens de training kan alleen na melding aan de coach/trainer. Deze dient bij te houden wie aanwezig is.

Voor de velden (ruimten) en groepen geld voorts nog het volgende
– elk veld kan opgedeeld worden in 2 speelveldjes (elk met 1 basket en tot maximaal de middenlijn)
– elk speelveld mag door maximaal 1 groepje van 4 sporters worden betreden. (dus in totaal 2 groepjes met maximaal 8 sporters in totaal per veld (ruimte))
– deze groepjes mogen niet met elkaar mengen en houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. De groepen moeten als zodanig zijn te herkennen.

Tot slot nog een enkele opmerking:
– gezien het beperkt aantal ballen (en om hygienische redenen) is het aan te bevelen om zoveel mogelijk met een eigen bal te spelen.
– de kleedruimten zijn uitsluitend toegankelijk als doorgang en mogen niet gebruikt worden om om te kleden, dit doe je dus thuis.
– het is niet toegestaan om te vroeg in de hal aanwezig te zijn. de tijd tussen de trainingsgroepen dient gebruikt te worden voor het verlaten en weer betreden van de hal. er mag dus geen overlap zijn.
– uiteraard gelden alle vaste afspraken nog steeds: dus handen wassen en desinfecteren, geen handen schudden en bij klachten blijf je thuis.

Deze indeling en regels gelden vanaf vandaag tot nader bericht. De hierboven genoemde maatregelen zullen nog worden opgenomen in ons protocol.
Aangezien sporten voor iedereen belangrijk is, hopen wij dat op deze manier toch iedereen een balletje kan blijven gooien (als je wilt uiteraard).

Takenlijst online

Op zaterdag 12 september worden de eerste thuiswedstrijden weer gespeel. De takenlijst vind je hier. Ben je verhinderd? Zoek dan zelf een vervanger om je taak over te nemen. BV Lisse heeft een beleid rond het uitvoeren en inplannen van taken. Het takenbeleid vind je hier.

Covid 19 protocol per 1 september

Het basketbal seizoen 2020/2021 gaat per 1 september 2020 van start. De komende tijd gaan we gebruik maken van de faciliteiten in Sportcentrum De Waterkanten. Vanwege de COVID-19 pandemie zijn er maatregelen waaraan we ons moeten houden. Deze maatregelen zijn in lijn met de sport protocollen van NOC*NSF en de NBB. De protocollen van Sportfondsen Lisse, de NOC*NSF, de NBB en de RIVM maatregelen gelden te allen tijde. De maatregelen kunnen op elk moment aangepast worden, let hierop! Wij proberen jullie steeds zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Het volledige protocol lees je hier.

Wij verzoeken iedereen om elkaar aan te spreken op de regels. Vanzelfsprekend op vriendelijke en beleefde toon.