1990-1999

Seizoen 1990-1991

Een nieuwe mijlpaal binnen de vereniging: Dames 1 gaat voor het eerst op het hoogste niveau spelen. Onder leiding van Peter Lapidaire starten de dames al heel vroeg met de trainingen. Er wordt een heuse persmap uitgegeven met alle gegevens van Dames 1 en Heren 1. Tijdens de thuiswedstrijden wordt er weer een programma met relevante gegevens verzorgd door Cees Langeveld. In totaal starten er 18 teams aan de competitie. Dit geeft problemen voor de coaching. Er volgt dan ook een dringende oproep in het clubblad om zich aan te melden voor de functie van coach.

In december het ‘Festo internationaal dames basketbaltoernooi. In totaal nemen 8 teams aan dit toernooi deel. De dames van Trudovi Reservi winnen voor de tweede maal het toernooi en onze eigen dames worden laatste.

Bij de wedstrijden van dames 1 en heren 1 is er dit seizoen opvallend veel publiek. Een speelster heeft zelfs een eigen supportersaanhang (de Groene Golf voor Annelies van der Hulst). Met name Dames 1 speelt zich in de picture en wordt door de sportraad van de gemeente Lisse genomineerd voor “sportploeg van het jaar” Ook Marjo Fyma (sportvrouw) en Cees Langeveld (vrijwilliger) worden genomineerd. Tijdens een feestelijke happening in de sporthal wordt op 1 maart 1991 Dames 1 , tot verrassing van velen, gekozen tot de ‘sportploeg van het jaar’.

Op 30 maart wordt (een jaar te vroeg) het ‘dertig jarig bestaan’ van de BV Lisse gevierd. Tijdens dit feest worden Tom Hoogervorst en Ad van der Vlugt door het bestuur benoemd tot erelid van de BV Lisse. Na een uitgebreid jaarboek van 89/90 nu een minimaal verslag over 90/91. Wat heet minimaal. Geen verslagen maar ontzettend veel cijfers. Cees heeft alle sheets weer nageplozen en er een totaal overzicht van gemaakt.

Team Gespeeld Gewonnen Verloren Totaalscore Vrije worpen p-tjes
Senioren 142 90 52 8352-7655 1288/2146=60% 2394-2342
Jeugd 220 114 106 10107-10641 747/1854=40% 2053-2455
Totaal 362 204 158 18459-18296 2035/4000=51% 4447-4797

De beste …. van het jaar:
Speler van het jaar: André Kamps (heren 1)
Speelster van het jaar: Joke van der Heuvel (dames 1)
Team van het jaar: Junioren jongens A
Trainer/coach van het jaar: Michel van Ruiten
Mini van het jaar: Peter van Velzen
Rookie van het jaar: Erik Kortekaas
Topscorer van het jaar: Marco Leeuw (Junioren jongens A) met 481 punten
Drie-punters: Jörgen Goudswaard (heren 1) 63x
Trofee van verdienste: Peter Lindaard

Seizoen 1991-1992

seizoen gaat van start met een nieuwe voorzitter: Ger de Graauw. Maar al gauw moet Peter Lindaard deze taak tijdelijk overnemen. Dat ’tijdelijke’ wordt uiteindelijk tot aan het einde van het seizoen. Heren 1 start met een nieuwe trainer (Gerard v.d. Worp) en een nieuwe sponsor : Interlinea. Bij dames 1 (voor het eerst in de Ere-divisie opererend) is Peter Lapidaire weer trainer en wordt de sponsornaam veranderd van ‘Smaragd’ in ‘De Lis Parket’.

Het 7e dames toernooi in december krijgt steeds meer allure en krijgt een terechte winnaar met het nationale team van Tsjecho-Slowakije. De pers en het clubblad staan er vol van. Intussen meldt de redactie dat Cees Langeveld weer eens al zijn taken aan de wilgen hangt. Joke van der Heuvel mag tijdens het basketbalgala weer mee doen aan de driepunten wedstrijd.

Heren 1: Jörgen Goudswaard, Peter van Zonneveld, Jeroen Koot, Nanno Veldhuyzen van Zanten, Joost van Sambeek, Paul Ruigrok, Jan Koek, Pascal Verhaar, Tom Huisstee (coach Gerard v.d. Worp)

Dames 1: Marjo Fyma, Joke v.d. Heuvel, Lida Hoogervorst, Annelies v.d. Hulst, Monique Lindaard, Paulien Mense, Mary van Ruiten, Marieke Strobbe, Marleen Droogh, Ellen Droogh (coach Peter Lapidaire)

Seizoen 1992-1993

Een nieuw bestuur (o.l.v. Robert Borsje) en een ‘nieuwe’ sporthal. Op 23 oktober vindt de officiële openingshandeling plaats van de gerenoveerde sporthal Meerzicht. De selectie-teams (D1 en H1) zijn nagenoeg hetzelfde gebleven en worden tijdens een presentatiebijeenkomst voorgesteld aan het publiek. Het Festo-toernooi is een groot succes (twee dagen basketbal op centre-court). Winnaar wordt NIKA/Nizhny Novgorod. Aan het einde van het seizoen perikelen rond Peter Lapidaire. De redactie van het clubblad besteedt er vele regels aan. Het bestuur verbreekt uiteindelijk het contract met Peter, terwijl Peter zelf had willen blijven.

Heren 1: Jörgen Goudswaard, Peter van Zonneveld, Jeroen Koot, Paul Keur, Rob Wubben, Erik Kortekaas, André Kamps, Harold v.d. Stoep, Pascal Verhaar, Terry v.d. Akker, (coach Gerard v.d. Worp)

Dames 1: Marleen Droogh, Ellen Droogh, Joke v.d. Heuvel, Lida Hoogervorst, Ester v.d. Bosch, Annemiek v.d. Veen, Monique Lindaard, Mary van Nobelen, Annelies v.d. Hulst, Cindy de Graauw, Paulien Mense (coach Peter Lapidaire)

Seizoen 1993-1994

De vereniging krijgt een professionelere uitstraling. De selectieteams houden een ‘echte’ seizoenspresentatie met uitgebreide persmappen. Ook de begeleiding rond de teams wordt uitgebreid. Roy Emanuels is verantwoordelijk voor Dames 1 en Peter Lapidaire is overgestapt naar Heren 1. Voor dat de praatavond plaats vindt neemt Peter Lapidaire afscheid van Heren 1 (Gerard neemt de taak weer op zich). Op de praatavond (slecht bezocht) komen de volgende onderwerpen aan de orde: slechte (het ontbreken van) communicatie, het ontbreken van een vaste verenigings/trainingsavond. het niet altijd open zijn van de kantine (“home”), het opheffen van de recreantentraining. Wel goed verloopt het schoolbasketbaltoernooi en het Festo internationaal dames basketbaltoernooi met dit jaar als winnaar Techni/Nizhny Novgorod. Vervolgens alle aandacht voor Dames 1. Zij weten door te dringen tot de ‘play-offs’. Een goede start in Den Helder (winst) wordt gevolgd door twee nederlagen. Dames 1 behaalt de derde plaats. Joke wordt weer uitgenodigd voor het basketbal gala en weet de driepunten wedstrijd te winnen. De voorzitter schrijft in het laatste clubblad van het seizoen 1993/1994: Samenvattend valt te zeggen der er een veelheid aan activiteiten is opgebracht die geen enkele vereniging zal misstaan. Helaas moet worden geconstateerd dat het werk neer is gekomen op te weinig schouders, waardoor ten opzichte van de begroting onvoldoende inkomsten zijn verworven. Het seizoen wordt dan ook met een fors financieel tekort afgesloten. Hert bestuur realiseert zich ten volle haar verantwoordelijkheid in deze. Het financiële verloop is gedurende het seizoen, middels tussentijdse overzichten, onvoldoende gevolgd. Als gevolg daarvan is het nemen van passende maatregelen uitgebleven. (juni 1994).

Heren 1: Jörgen Goudswaard, Terry v.d. Akker, André Kamps, Jeroen Koot, Pascal Verhaar Rob Wubben, Nanno Veldhuyzen van Zanten, Erik Kortekaas, Paul Ruigrok, Pieter van Schijndel, Harold v.d. Stoep (coach Peter Lapidaire/Gerard v.d. Worp)

Dames 1: Joke v.d. Heuvel, Ellen Droogh, Marleen Droogh, Lida Hoogervorst, Mary van Ruiten, Annelies v.d. Hulst, Esther v.d. Bosch, Paulien Mense, Annet Keur, Karin Stiefelhagen (coach Roy Emanuels)

Seizoen 1994-1995

Op de vergadering van 27 juni 1994 wordt Jan de Ruiter benoemd tot voorzitter (ad interim). Het wordt dit seizoen geassisteerd door Agnes Verschoor (secretaresse) en Terry v.d. Akker (penningmeester).

De extra algemene ledenvergadering op 12 oktober wordt overheerst door de financiële afhandeling van het seizoen 93/94 en de goedkeuring van een nieuw huishoudelijk reglement. Er ontstaat een hevige discussie over het feit of Dames 1 nu wel of niet op het internationale dames toernooi thuis hoort. De organiserende commissie vindt van niet, de vereniging vindt van wel. Het 10e toernooi (en naar later blijkt het laatste toernooi) vindt plaats met deelname van Dames 1. Winnaar van het laatste toernooi wordt Ramat Hasharon. Joke van der Heuvel en Esther van de Bosch ontvangen een uitnodiging voor het All Star Gala om mee te doen aan de driepunten wedstrijd. Esther wint dit onderdeel. Bij koninklijk besluit van 25 april wordt Drs. Piet Kooyman, vader van Simon Kooyman en voorzitter van onze vereniging van 1973 tot 1976, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Heren 1: Terry v.d. Akker, Robert Balm, Jörgen Goudswaard, Peter ter Haak, Jeroen Koot, Harold v.d. Stoep, Oscar Taal, Nanno Veldhuyzen van Zanten, Pascal Verhaar (coach Lawrence McCray, 1e divisie B , 3e plaats))

Dames 1: Ellen Droogh, Marleen Droogh, Joke v.d. Heuvel, Lida Hoogervorst, Annelies v.d. hulst, Mary van Ruiten, Annemiek v.d. Veen, Esther v.d. Bosch, Paulien Mense, Mariëlla Ruigrok (coach Dejan Vlasic, topdivisie/eredivisie, 8e plaats))

Seizoen 1995-1996

Aan het einde van het seizoen 1994/1995 op de jaarvergadering treedt Jan de Ruiter terug als voorzitter en wordt opgevolgd door André Jansen Sr. Samen met Agnes en Terry vormt hij het bestuur. Andere vaste medewerkers zijn Inger Broekhuizen (wedstrijdsecretariaat), ). Tezamen met de nieuwe trainers Willem Branderhorst (D1) en Lawrence McCray (H1) gaat het seizoen vol goede moed van start. Helaas moet al spoedig gemeld worden dat het bestuur Lawrence McCray de laan uit stuurt.

De competitie voor de teams verloopt zoals gebruikelijk. Er wordt gewonnen en verloren. Er wordt slechts één team kampioen: de junioren meisjes. Dit schept direct een probleem. Moeten deze meisjes promoveren naar de landelijke klasse ? Het bestuur vindt van niet (veel reizen en hoge kosten). De Heren 1 eindigen op de 6e plaats in de 1e divisie en moeten degradatiewedstrijden spelen tegen Jahn uit Stadskanaal. Door terugtrekking van ’n team in de 1e divisie blijken deze wedstrijden niet nodig geweest te zijn, Op het All Star Gala wordt Joke van der Heuvel weer eens winnares bij het drie punten schieten. De activiteitencommissie organiseert op 6 maart het schoolbasketbaltoernooi voor de basisscholen en op 10 maart een clinic voor mini’s. Cees Langeveld kan het niet laten en organiseert 1 juni iets nieuws: ’n pleintjesbasketbal-toernooi in de Hobaho-hallen.

Heren 1: Terry v.d. Akker, Robert Balm, Nanno Veldhuyzen van Zanten, Erik Kortekaas, Pascal Verhaar, Erik Drijver, Jeroen Koot, Harold v.d. Stoep, Niels Bader (coach Michel van Ruiten, 1e divisie B)

Dames 1: Joke v.d. Heuvel, Ellen Droogh, Marleen Droogh, Paulien Mense, Marjolein Ketelaars, Annemiek v.d. Veen, Annelies v.d. Hulst, Marina Wolters, Mary van Ruiten (coach Willem Branderhorst)

Seizoen 1996-1997

In de maand augustus start Michel van Ruiten met de heren-selectie en Hans van Vegten met de dames- selectie de trainingen voor het nieuwe seizoen.

Het bestuur houdt een goed gevoel over aan de algemene ledenvergadering van 3 december. De opkomst (70 leden) is uitstekend en een aantal vacatures wordt ter plaatse ingevuld. Cees Langeveld zit ook niet stil en organiseert tussen de bedrijven door (vrijdagavond-competitie en schoolbasketbaltoernooi) een nieuw basketbaltoernooi: ‘kampioenschap van de Bollenstreek” met deelname van dames- en herenteams. BV Lisse wint dit eerste toernooi, gevolgd door Hoofddorp, MSV en Grasshoppers.

Tussen al dit geweld draait natuurlijk ook de competitie gewoon door. Er daar gaat het uiteindelijk om in een sportvereniging. De prestaties van Dames 1 en Heren 1 zijn helaas niet Uiteindelijk degraderen Dames 1 en Heren 1 en behalen de junioren meisjes A na veel geharrewar de 2e plaats en mogen het komende seizoen op landelijk niveau acteren.

Heren 1: Terry v.d. Akker, Nanno Veldhuyzen van zanten, Tobias Meijll, Hamish Slengard Wong, Niels Bader, Jeroen Koot, Erik Kortekaas, Stefan Kleijn

Dames 1: Joke vd. Heuvel, Martleen Droogh, Ellen Droogh, Saskia Koolhof, Liisa Hettema, Marloes Steen, Merel v.d. Worp, Pauline Mense

Junioren meisjes A: Kim de Graauw, Judith Boekestein, Mariska Boekestein, Anne Marthe Hemminga, Ypke Hemminga, Femke Mooijekind, Eefje de Boer, Monique Vlasman, Marjolein Izeboud, Kitty v.d. Ploeg, Angelique Kramer (kampioen)

Seizoen 1997-1998

De vereniging start de competitie met 12 teams. Dames 1 start in de 1e divisie en de Heren 1 in de 1e klasse Rayon Noord Holland. Daarentegen spelen de junioren meisjes A (o.l.v. Marjolijn Ketelaars) een trapje hoger en spelen dit seizoen in de ere-divisie meisjes.

Op 7 oktober is het een drukte van jawelste in sporthal Meerzicht. De heren spelen een bekerwedstrijd tegen Den Bosch en van deze gelegenheid maakt het bestuur gebruik om de nieuwe sponsors voor te stellen aan het publiek. Dames 1 worden dit seizoen gesponsord door bouwbedrijf D.Meijer uit Sassenheim en Heren 1 wordt gesponsord door Bakkerij Wanninkhof. Kledingsponsor wordt Intersport Van Gerven De Jong. Een mooie opsteker voor de penningmeester. Den Bosch wint uiteindelijk, na een goede wedstrijd van onze Heren 1, met 100-71.

Het kampioenschap van de Bollenstreek beleeft de 2e editie. Winnaar wordt Leiderdorp, gevolgd door BV Lisse, Hoofddorp en Grasshoppers/MSV.

De competitie eindigt voor onze vereniging met een echte en een halve kampioen. De echte kampioen zijn de Mini’s A. De halve kampioenen zijn de Dames 1. Zij worden 1e in de degradatie-poule van de 1e divisie.

Heren 1: J.W. v.d. Burg, Jörgen Goudswaard, Peter ter Haak, Paul Ruigrok, Joost van Sambeek, J.W. Stoekhorst, Fred Turk, Nannon Veldhuyzen van Zanten, Marco Vrijburg, Rob Wubben, Peter van Zonneveld, Dick Zwaveling (coach Terry v.d. Akker)

Dames 1: Ellen Droogh, Marleen Droogh, Joke v.d. Heuvel, Annelies v.d. Hulst, Saskia Koolhof, Kim Neijssel, Monique IJssels, Melanie Rodewijk, Patricica Mars (coach Hans van Vegten)

Seizoen 1998-1999

Het seizoen begint met sombere berichten. Allereerst is daar weer de slechte financiële situatie van de vereniging, wat voor de voorzitter aanleiding is de leden op te roepen mee te denken aan wervende acties op de kas gevuld te krijgen. Het tweede probleem is het secretariaat waarvoor geen kandidaten te vinden zijn. Later zal blijken dat de vereniging het hele seizoen (goed) draait zonder secretaris.

De gebruikelijk algemene ledenvergadering is dit seizoen wat laat (8 december). De teneur blijft, wat financiën betreft, negatief. Het bestuur roept de leden op om er alles aan te doen via fondswervende activiteiten ƒ 15.000,– binnen te halen om de begroting sluitend te krijgen. Verder worden de beleidsuitgangspunten BV Lisse 1998-2002 toegelicht.

De eerste die reageert is Leo Weijers (vader van Johnny en Davey). Hij is de motor achter de commissie die de vereniging moet ‘redden’. Leo zal op 18 april 1999 de marathon van Rotterdam lopen waarbij iedereen voor een bepaald bedrag per km de vereniging sponsort. De tweede actie is een ‘rommelmarkt’ aan het einde van het seizoen naast de sporthal.

1999 start op 2 januari met de 3e uitgave van het Kampioenschap van de Bollenstreek (BV Lisse behaalt de 4e plaats).

Aan acties geen gebrek. Het bestuur, met name de voorzitter André Jansen Sr., heeft de gemeente Lisse met allerelei brieven bestookt. Het resultaat mag er zijn. De schuld bij Sportfondsen Lisse BV wordt door de gemeenteraad kwijtgescholden.

Heren 1: Jeroen Koot, Wouter Koop, Pascal van Dijk, Dennis Smeltink, Robin v.d. Bilt, Erik Kortekaas, Terry v.d. Akker, Roel v.d. Spruit, Nanno Veldhuyzen van Zanten, Niels Bader (coach: Maarten van ’t Schip)

Dames 1: Saskia Koolhof, Marjolein Izeboud, Ellen Droogh, Marleen Droogh, Joke v.d. Heuvel, Ypke Hemminga, Melanie Rodewijk, Sabrina Rodewijk, Rita Siblo (coach Hans van Vegten)

Seizoen 1999-2000

De competitie gaat niet zonder complicaties van start. De samenstelling van Heren 1 geeft grote problemen. Uiteindelijk hakt het bestuur de knop door en geeft de voorkeur aan een Heren 1 van “oudere spelers’. De algemene ledenvergadering van 28 oktober wordt (zoals gebruikelijk) matig bezocht en er komen geen schokkende mededelingen uit de vergadering. Het is intussen november geworden en dan heeft Cees Langeveld voor het eerst weer iets te melden. Hij zoekt vrijwilligers voor het 32e schoolbasketbaltoernooi, kondigt een mix-toernooi aan, en stuurt uitnodigingen rond voor een reünie op 12 maart 2000. Daarnaast regelt hij alles rond de vrijdagavondcompetitie.

De evenementencommissie (Maikel, Dennis, Kitty en Aleid) organiseert voor de jeugdige leden een bezoek aan de ‘Nike Basketbal clinic’ tijdens de 18e Holland Basketball Week in Rotterdam. Dankzij de medewerking van vele ouders gaan 44 jeugdleden naar dit evenement. Het lijkt wel alsof er alleen maar van allerlei activiteiten georganiseerd worden bij BV Lisse en de competitie vergeten wordt. Wat de denken van het mix- toernooi op 2 januari, de ouder-mini-middag in februari, de reünie en ‘back to the sixties’ rock ’n roll avond in maart, de jeugdclinic in april en verenigingenfietsdag in mei.

Alle activiteiten verlopen op rolletjes. Met name de reünie (als oefening voor 40 jaar BV Lisse) is een groot succes. Niet minder dan 160 leden en oudleden komen naar Lisse om herinneringen op te halen en een aantal onderlinge wedstrijdjes te spelen. Halverwege de middag neemt Pieter Broersen het woord namens ‘The Bulls’ om Cees Langeveld in het zonnetje te zetten. Een lintje regelen bleek te moeilijk en de naam van sporthal Meerzicht veranderen in sporthal ‘Langeveld’ zou teveel verwarring geven in het dorp. Daarom hadden zij besloten dat één van de twee basketbalvelden naar Cees Langeveld vernoemd moest worden en werden de bordjes ‘het Langeveld’ en ‘het andere veld’ door Peter Lindaard met algemene instemming van de aanwezigen aan de muur bevestigd.

Na de laatste wedstrijdjes nam de jeugd bezit van de sporthal om alvast te oefenen voor de volgende bijeenkomst en bleven velen nog lang napraten in de kantine met de gedachte dat er over twee jaar bij het 40-jarig bestaan zeker plaats ingeruimd moet worden voor ongedwongen wedstrijdjes. Aan het einde van de happening wordt ook de uitslag van de verkiezingen van de ‘beste …. van de eeuw’ bekend gemaakt.

Beste speler: 1. Erik van Zelm 2. John de Bruin
Beste speelster 1. Marjo Fyma 2. Lida van der Voort
Sportiefste speler 1. Erik van Zelm 2. Nanno Veldhuyzen van Zanten
Sportiefste speelster 1. Joke v.d. Heuvel 2. Marjo Fyma
Beste scheidsrechter 1. Rick de Bruin 2. Jos Bout
Beste trainer/coach 1. Peter Lapidaire 2. Bob Woudstra
Beste lotenverkoper 1. Lida van der Voort 2. Bob Lefeber
Beste bestuurder 1. Pieter Broersen 2. Peter Lindaard
Beste organisator 1. Cees Langeveld 2. Tom Hoogervorst
Beste basketbalfamilie 1. Langeveld 2. De Bruin
Beste redacteur 1. Hans Otte & Sjaak v. Hal 2. Ben Langeveld
Beste recreant 1. Leo Staal 2. Henk Valkhoff
Topscorer 1. Jörgen Goudswaard 2. John de Bruin

Het seizoen verloopt verder rustig naar het einde met slechts één kampioen: Heren 2. Dames 1 komt dicht in de buurt. Zij worden 2e in kampioenspoule van de 1e divisie: Topscorer van Dames 1 wordt Marleen Droogh.

Heren 1: John de Bruin, Bert Kragtwijk, Jörgen Goudswaard, Jeroen Koot, Fred Turk, Nanno Veldhuyzen van Zanten, Marco Vrijburg, Peter ter Haak, J. W. van der Burg, Joost van Sambeek

Heren 2: Wouter Koop, Pascal van Dijk, Tim Rosier, René van Ooijen, Dennis Smeltink, Gerrit Jan de Bock, Erik Prins, Niels Bader, Rutger Vos (kampioen)

Dames 1: Ellen Droogh, Marleen Droogh, Joke v.d. Heuvel, Saskia Koolhof, Marjon de Bruin, Melanie Rodewijk, Monique Ijssels, Ypke Hemminga, Leonoor Duivenvoorde, Antoinette Duivenvoorde (coach Hans van Vegten)