Disclaimer

Basketbal Vereniging Lisse, staat er niet voor in dat de inhoud van deze website of de daarop aangeboden informatie geschikt is voor de door de gebruiker beoogde toepassing. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Basketbal Vereniging Lisse is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen, apparatuur of software, ongeacht of deze verbindingen, apparatuur of software door Basketbal Vereniging Lisse of een derde worden vervaardigd, onderhouden of beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de software, webservices, website(s), database(s) en de daaraan verbonden faciliteiten van Basketbal Vereniging Lisse of derden.

Basketbal Vereniging Lisse en/of haar leden zijn nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verlies van gegevens, verminderd gebruik, gederfde winst, gemiste besparingen of voor overige indirecte of gevolgschade van welke aard ook.

De gebruiker is zich er van bewust dat het Internet niet altijd (direct) toegankelijk en daardoor niet als geheel betrouwbaar communicatiemedium aan te merken is. Basketbal Vereniging Lisse is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van computervirussen of andere bronnen die als doel hebben de normale en correcte werking van programmatuur en/of apparatuur te beïnvloeden.

Raadpleeg ook: Privacy Policy


Deze website wordt onderhouden met WordPress.

Copyright © Ontwerp en Realisatie Mariany Design – Bennekom – www.marianydesign.com