Scheidsrechters

Beleid BV Lisse rondom het behalen van scheidrechters “F” diploma

Het volgen en behalen van een scheidsrechters diploma “F” is een noodzaak om binnen onze vereniging te kunnen functioneren. De leden worden immers vanaf U16 verplicht wedstrijden te fluiten.
TC van BV Lisse is van mening dat leden die in het bezit zijn van een “F” diploma deze taak beter kunnen vervullen.
Als een jeugdlid op jonge leeftijd beter in staat is wedstrijden te fluiten is de kans groot dat hij hier plezier (succes) aan beleefd. Dat kan dan eventueel een opstap zijn om het scheidsrechters diploma “E” te halen. Daarom heeft de technische commissie met het bestuur besloten om:

  • Alle leden van 15 jaar en ouder zijn verplicht het scheidsrechters diploma “F” te halen.
  • Er zijn voor de leden geen kosten aan verbonden.
  • TC van BV Lisse streeft er naar om de cursus binnen de vereniging te organiseren.

Dispensatie en/of vrijstelling op bovenstaande regels kan alleen bij bestuursbesluit.

Wanneer speler(ster) niet reageert op de uitnodiging tot deelname, en onaangekondigd wegblijft bij de eerste cursusavond, dan volgt een wedstrijd schorsing. Gelijk een sanctie volgens het takenbeleid van BV Lisse.

Wanneer een speler(ster) 2 keer, een in Lisse georganiseerde cursus niet volgt of behaald, zal hij/zij geschorst worden tot hij/zij in het bezit is van het “F”.
Deze zal dan gevolgd moeten worden bij een andere club.

Beleid BV Lisse rondom het behalen van scheidrechters “E” diploma

Het volgen en behalen van een scheidsrechters “E” diploma is een noodzaak om op Rayon niveau te kunnen blijven spelen. Daarom heeft TC in overleg met het bestuur besloten:

  • De”E” scheidsrechters cursus verplicht te stellen voor alle leden (17 jaar en ouder) die op dit niveau spelen.
  • Wanneer een spe(e)l(st)er 2 keer een door NBB georganiseerde cursus niet volgt of het “E” diploma niet behaalt zal hij/zij geschorst worden tot hij/zij in het bezit is van het “E” diploma.
  • TC/bestuur bepaalt welke spelers voldoende ervaring/ vaardigheden beziten om voor het Rayon te fluiten.
  • Als de spe(e)l(st)er nog niet voldoende competenties heeft zal deze spe(e)l(st)er ervaring op moeten doen op district niveau.
  • Het team zal uit de door TC/ bestuur aangewezen spelers/vrijwilligers 1 of meer poules moeten formeren om te fluiten.
  • Vrijstelling om een poule te formeren kan alleen als het team een scheidsrechter vindt voor het volledige percentage.
  • Kosten die het gevolg zijn van niet uitvoeren van scheidsrechterstaken worden verhaald op het team.

Dispensatie en/of vrijstelling op bovenstaande regels kan alleen bij bestuursbesluit.