Contributie

Regels lidmaatschap

Opzeggen dient te gebeuren vóór 1 april. Indien men opzegt na 1 april dient de volledige contributie voldaan te worden.

Als de automatische incasso voor de gestelde termijn niet gelukt is dan wordt de persoon in kwestie niet meer beschouwd als lid. Opnieuw aanmelden betekent dat er wederom inschrijfgeld (€ 20) in rekening gebracht zal worden.

Bij aanmelding / betaling ná 30 april wordt er € 20 inschrijfkosten in rekening gebracht.

Begin april wordt er 40% van het totaalbedrag afgeschreven en de resterende 60% medio augustus.

Voor de leden die nog gebruik maken van een betaling via factuur moet het volledige bedrag voldaan zijn vóór 30 april.

Overzicht contributie 2019/2020

Categorie

Recreant

Competitie

U8 2011 en later € 105,00 € 170,50
U10 2009-2010 € 117,50 € 170,50
U12 2007-2008 € 117,50 € 170,50
U14 2005-2006 € 135,00 € 205,50
U16 2003-2004 € 135,00 € 205,50
U18 2001-2002 € 141,00 € 232,25
U20 1999-2000 € 141,00 € 232,25
U22 1997-1998 € 148,00 € 261,00
Senioren < 1996 € 136,50* € 258,50

Het inschrijfgeld  bedraagt € 20,00.
De contributie wordt automatisch afgeschreven van een door jou opgegeven rekening. Mocht je problemen ondervinden om het gehele bedrag te voldoen en een betalingsregeling willen treffen, dan kun je hierover contact opnemen met de penningmeester.

IBAN nummer BV Lisse: NL97RABO0336509545