Geen trainingen tot en met 18 november

Gisteravond heeft het kabinet weer nieuwe informatie gegeven en verdergaande maatregelen aangekondigd waardoor leden vanaf 18 jaar en ouder vanaf vandaag nog maar met slechts maximaal 2 personen per groep mogen trainen. Een goede begeleiding voor onze jeugdleden wordt daarmee ook steeds moeilijker.

Onze regio kenmerkt zich momenteel als één van de regio’s met zeer veel besmettingen. Ook zien we dat op de verschillende scholen om ons heen het aantal besmettingen enorm zijn toegenomen.

Aangezien wij het als vereniging heel belangrijk vinden dat iedereen in goede veiligheid kan sporten, hebben wij moeten besluiten om tot en met woensdag 18 november alle trainingen voor zowel jong als oud te annuleren.

De versterkte maatregelen van de overheid gelden in principe voor een periode van twee weken. Wij zullen nadien kijken of we weer op de wijze zoals we laatstelijk hebben gehanteerd verder kunnen.

Hoewel wij erkennen dat sport zeer belangrijk is, willen wij alle risico’s voor onze leden en naasten zoveel mogelijk beperken.

Hopelijk kunnen we vanaf donderdag 19 november weer een balletje gooien.

Trainingen ook voor 18+

Het zijn onwerkelijke tijden waarin de aangescherpte coronamaatregelen helaas onze wedstrijden en trainingen hebben stilgelegd. We hebben in overleg met Sportfondsen gezocht naar oplossingen om de trainingen toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit zal wel zijn onder bepaalde regels die door iedereen goed nageleefd moet worden.

De trainingen van de U10-U12, U14 en U18 kunnen op de gebruikelijke wijze doorgang vinden. Zij mogen ook onderling trainingswedstrijdjes spelen. Voor jullie zal er gelukkig niet veel veranderen.

Doordat we de sporthal middels de tussenschermen in drie ruimten kunnen indelen, is het toch mogelijk om ook de U22, H1, H2, H3, D1 en de recreanten (onder strikte regels) te kunnen laten sporten. Hiervoor is een schema opgezet. Het is belangrijk dat dit schema en de regels nauwgezet worden nageleefd. Indien dit niet het geval is, zijn we genoodzaakt alsnog de verdere trainingen af te blazen en dat is in ieders nadeel.

Dinsdag
18.00 uur tot 19.10 uur: U10-U12 en U14
19.20 uur tot 20.40 uur: veld 1 U22, veld 2 U18 en veld 3 Dames1
20.50 uur tot 22.15 uur: veld 1 en 2 H3 en veld 3 Recreanten

Donderdag
18.00 uur tot 19.10 uur: U10-U12 en U14
19.20 uur tot 20.40 uur: veld 1 U22 en veld 2 U18
20.50 uur tot 22.15 uur: veld 1 en 2 H1 en H2 en veld 2 H3

Om aan alle corona maatregelen te voldoen zal de hal in 3 ruimten worden verdeeld middels de schotten.
Zolang deze schotten niet naar beneden zijn gelaten zijn sporters (dus niet begeleiders) van 18 jaar en ouder niet toegestaan in de hal.
Ook is het nimmer toegestaan om met meer dan 30 personen gelijktijdig in de hal aanwezig te zijn.

voorts gelden de volgende regels op het moment dat de leden van 18 jaar en ouder gaan sporten:
– er mag uitsluitend gesport worden in groepjes van 4 personen (exclusief begeleiding)
– er mag uitsluitend gesport worden op 1,5 meter afstand van elkaar. Contact is dus niet toegestaan
– er mag geen wedstrijdje gespeelt worden, zulks ter voorkoming van overtreding van de 1,5 meter regel
– aanwezigheid tijdens de training kan alleen na melding aan de coach/trainer. Deze dient bij te houden wie aanwezig is.

Voor de velden (ruimten) en groepen geld voorts nog het volgende
– elk veld kan opgedeeld worden in 2 speelveldjes (elk met 1 basket en tot maximaal de middenlijn)
– elk speelveld mag door maximaal 1 groepje van 4 sporters worden betreden. (dus in totaal 2 groepjes met maximaal 8 sporters in totaal per veld (ruimte))
– deze groepjes mogen niet met elkaar mengen en houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. De groepen moeten als zodanig zijn te herkennen.

Tot slot nog een enkele opmerking:
– gezien het beperkt aantal ballen (en om hygienische redenen) is het aan te bevelen om zoveel mogelijk met een eigen bal te spelen.
– de kleedruimten zijn uitsluitend toegankelijk als doorgang en mogen niet gebruikt worden om om te kleden, dit doe je dus thuis.
– het is niet toegestaan om te vroeg in de hal aanwezig te zijn. de tijd tussen de trainingsgroepen dient gebruikt te worden voor het verlaten en weer betreden van de hal. er mag dus geen overlap zijn.
– uiteraard gelden alle vaste afspraken nog steeds: dus handen wassen en desinfecteren, geen handen schudden en bij klachten blijf je thuis.

Deze indeling en regels gelden vanaf vandaag tot nader bericht. De hierboven genoemde maatregelen zullen nog worden opgenomen in ons protocol.
Aangezien sporten voor iedereen belangrijk is, hopen wij dat op deze manier toch iedereen een balletje kan blijven gooien (als je wilt uiteraard).

Takenlijst online

Op zaterdag 12 september worden de eerste thuiswedstrijden weer gespeel. De takenlijst vind je hier. Ben je verhinderd? Zoek dan zelf een vervanger om je taak over te nemen. BV Lisse heeft een beleid rond het uitvoeren en inplannen van taken. Het takenbeleid vind je hier.

Covid 19 protocol per 1 september

Het basketbal seizoen 2020/2021 gaat per 1 september 2020 van start. De komende tijd gaan we gebruik maken van de faciliteiten in Sportcentrum De Waterkanten. Vanwege de COVID-19 pandemie zijn er maatregelen waaraan we ons moeten houden. Deze maatregelen zijn in lijn met de sport protocollen van NOC*NSF en de NBB. De protocollen van Sportfondsen Lisse, de NOC*NSF, de NBB en de RIVM maatregelen gelden te allen tijde. De maatregelen kunnen op elk moment aangepast worden, let hierop! Wij proberen jullie steeds zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Het volledige protocol lees je hier.

Wij verzoeken iedereen om elkaar aan te spreken op de regels. Vanzelfsprekend op vriendelijke en beleefde toon.

 

Seizoen 2020 – 2021 van start

Na het onverwachte einde van het afgelopen seizoen, staat het nieuwe seizoen dan toch eindelijk voor de deur.
Hoewel nog we nog wachten op de laatste protocollen van zowel Sportfondsen als de NBB, willen wij graag alvast de laatste stand van zaken met u delen.

Trainingen en wedstrijden

Op dinsdag 1 september 2020 gaan we weer starten met de trainingen voor het nieuwe seizoen. De TC heeft inmiddels de teamindeling en het trainingsschema voor seizoen 2020/2021 gereed. De teamindeling wordt vanuit de TC gedeeld. Het trainingsschema is inmiddels op de website geplaatst.
De eerste wedstrijden worden, mits mogelijk uiteraard, gespeeld vanaf 5 of 12 september 2020. Zodra de bond het definitieve schema heeft opgesteld zal dit op de sportlink app zichtbaar zijn.

Trainers en coaches gezocht

Momenteel zijn er nog wel een aantal vacatures voor trainers en/of coaches. Het zou natuurlijk ontzettend jammer zijn als voor het komende seizoen die niet opgevuld kunnen worden. Wij roepen dan ook iedereen op die het leuk lijkt (en het is ook echt heel leuk!) om een team te begeleiden, contact op te nemen met onze TC via tc@bvlisse.nl. Basketbalkennis is daarbij niet noodzakelijk.

Corona update en maatregelen

Vanaf de uitbraak van het virus staan wij in contact met de NBB en Sportfondsen. Dat zijn de twee organisaties die voor ons bepalend zijn. NBB laat zich informeren en bijstaan door NOC-NSF, Sportfondsen volgt de instructies van de overheid via de Gemeente Lisse.

In eerste instantie heeft dit geresulteerd in de sluiting van het sportcomplex. Op enig moment was buitensporten weer toegestaan. Echter is, in ruggespraak met de technische commissie, afgezien van die mogelijkheid om redenen van veiligheid voor onze leden met betrekking tot locatie en ondergrond. Vanaf het moment dat binnensporten mogelijk is geworden, hebben wij de leden in de mogelijkheid gesteld om daaraan mee te doen.

Enkele teams zijn inmiddels, onder beperkte voorwaarden, weer gestart met de trainingen. Dit verloopt goed. Vanuit Sportfondsen hebben wij dan ook geen klachten of opmerkingen ontvangen als ware dat wij niet voldoen aan de maatregelen. Zij zijn de leidende partij voor wat betreft de maatregelen in de sportaccommodatie. Op dit moment gelden, voor het binnensporten, de maatregelen zoals deze door Sportfondsen worden gehanteerd. De kleedruimtes zijn gesloten en buiten de sportruimte houden we anderhalve meter afstand. Als je klachten hebt, kom je uiteraard niet trainen.

Als vereniging volgens wij steeds de geldende protocollen van de Gemeente en NBB. De NBB is bezig met het maken van een handreiking met tips voor verenigingen. Deze zullen we uitwerken voor de start van de competities en delen met de leden.

Zodra wij weer verdere informatie ontvangen, zullen wij deze uiteraard weer verwerken in onze manier van sporten.

Wij wensen iedereen een goed en sportief nieuw seizoen.

Trainingen in juli en augustus

De regering heeft per 1 juli de corona maatregelen verder versoepeld waardoor binnensporten weer mogelijk is. Na groen licht van de Gemeente en Sportfondsen mogen we weer trainen. Omdat voor velen het basketbal gevoel kriebelt en de zomervakantie anders zal zijn dan normaal bieden wij ruimte om weer  te gaan basketballen.

We starten dinsdag 7 juli a.s. in de Waterkanten met de groepen senioren, recreanten en u16 tot en met u22. Voor de jongere jeugd wordt in overleg met de TC en de leden gekeken op welke manier ookzij nog gaan basketballen. Wij hopen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te hebben.

Voorlopige schema:
dinsdag
19.15 uur tot 20.45 uur : dames 1 en u16/u20
20.45 uur tot 22.15 uur: recreanten, heren 1 en 2, u22

Ook op de donderdag zal weer ruimte zijn om te spelen. Die indeling wordt nog gemaakt in overleg met Sportfondsen.

Let op!
Hoewel het aantal besmettingen flink is afgenomen is het corona virus nog niet verdwenen. Dat betekent dat we rekening moeten houden met de maatregelen.
De training kan gewoon zoals gebruikelijk plaatsvinden, echter zowel voor als na de trainingen gelden de bekende regels van het anderhalve meter afstand houden. De kleedruimtes blijven gesloten, dus iedereen komt  in zijn/haar trainingsoutfit naar de Waterkanten. De kantine van Sportfondsen zal wel open zijn. Ook daar gelden natuurlijk wel alle corona regels. Verder volgen we alle instructies die gegeven worden door Sportfondsen.

Bij klachten of twijfel, blijf je thuis. hoe graag je ook wilt sporten. We willen iedereen gezond en fit aan het nieuwe seizoen laten beginnen.

Meld je aan/af via de appgroep
Om een goede inschatting te houden van de aanwezigen bij de trainingen is het belangrijk om contact te houden. Dat betekent dat je je aan of afmeldt voor de training via de trainingsappgroep van je team.

Update trainingen tijdens corona

Het is inmiddels ruim 7 weken geleden dat ons seizoen zo plots tot een einde kwam. De NBB heeft alle competities voortijdig beëindigd en alle sportaccommodaties werden gesloten.

Het lijkt ons goed om iedereen via dit bericht kort verder te informeren nu de overheid de maatregelen iets heeft versoepeld.

Onder de huidige regeling is het mogelijk voor sportverenigingen om buiten weer te trainen. Dit is uiteraard aan zeer veel voorwaarden gekoppeld. Alles in het teken om de veiligheid te waarborgen en verspreiding van het virus te voorkomen.Als binnensportaanbieder zouden wij eventueel gebruik moeten kunnen gaan maken van buitensportaccommodaties of de openbare ruimte. Echter is het niet mogelijk om de plaatsen in de openbare ruimte te reserveren. Veel locaties zijn ook ongeschikt voor onze sport of bieden verhoogde risico’s op blessures en kwetsuur. Dat betekent dat wij (vooralsnog) geen ruimte zien om jullie, jullie kinderen, onze leden, veilig en vertrouwd te laten sporten. Wij blijven in overleg met gemeente, Sportfondsen en de buurtcoaches. Indien de maatregelen verder worden versoepeld of andere mogelijkheden zich voordoen, zullen wij uiteraard weer verdere evalueren.

Ook zijn wij nog in afwachting van verdere duidelijkheid vanuit de Gemeente en Sportfondsen over de verplichtingen van zaalhuur. Deze worden vooralsnog aan ons doorbelast. Wij maken ons sterk om hier een goede en passende oplossing in te vinden.

Inmiddels moeten wij ons natuurlijk ook weer richten op komend seizoen. Hoewel nog veel onduidelijk is, richten wij ons vooralsnog wel op een normale start van het seizoen in september.  De Technische Commissie is inmiddels al weer druk bezig met de indeling en voorbereiding voor het komende seizoen. Teams zijn ingeschreven en trainingsgroepen worden samengesteld,  trainers en coaches worden gezocht. Zoals gewend zal deze maand de eerste termijn van de contributie voor het nieuwe seizoen worden geïncasseerd. Indien de incasso voor problemen zorgt, kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Zoals gezegd, is nog veel onduidelijk. Indien het seizoen niet kan starten in september zullen we daar uiteraard richting onze leden en de contributie rekening mee houden.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en hopen elkaar weer snel tijdens ons geliefde spel te zien.

Blijf gezond.

Namens BV Lisse,
Arno van der Vleuten

Geen training tot en met 6 april

Zoals waarschijnlijk iedereen al heeft vernomen, heeft de overheid extra maatregelen genomen om corona besmettingen tegen te gaan. Dit betekend dat ook wij als BV Lisse genoodzaakt zijn om te besluiten om alle trainingen tot en met 6 april 2020 te annuleren. Zodra verdere informatie beschikbaar is, laten we dit direct weten. Houd de website, social media, app en email in de gaten.

Update corona virus

Donderdag 12 maart is er vanuit het bestuur uitvoerig contact geweest met de NBB en sportfondsen. Vooralsnog gaan de trainingen door.
We houden alle ontwikkelingen in de gaten en blijven in contact met de bond, sportfondsen en de gemeente. Afhankelijk van de situatie, opkomst of instructies zullen wij de komende tijd aanzien of andere maatregelen nodig zijn.

Solide winst over Woodpeckers voor BV Lisse

BV Lisse speelde zaterdagmiddag tegen de Woodpeckers uit Houten. Na een matig begin en gemakzuchtige eerste helft (40 – 33) werd er orde op zaken gesteld. Er werd gewonnen met 90 – 70.

BV Lisse trad zaterdagmiddag aan tegen de Woodpeckers uit Houten. In de uitwedstrijd in Houten werd slechts met drie punten gewonnen. De taak was aan de heren om te laten zien dat zij een maatje zijn gegroeid sinds die tijd. Deze wedstrijd werd gespeeld zonder de geblesseerde Rohan van der Zwet (knie), Sander Korteweg kwam deze wedstrijd terug van een enkelblessure.

BV Lisse heren 1 kent de laatste paar wedstrijden zeer goede eerste kwarten. Echter, dit kon deze wedstrijd helaas niet doorgezet worden. Er werd nauwelijks verdedigd en slordig gespeeld. De mannen leken nog niet gebrand om te winnen. Ook de woodpeckers wisten weinig defense op de vloer te kunnen leggen. Lisse kon daardoor aanvallend bijblijven, het kwart eindigde in 19 – 20.

In het tweede kwart weten de Lissenaren de verdediging wat aan te scherpen. Ook laten zij zien dat ze aanvallend simpelweg beter zijn voor de hun tegenstander. Dit levert winst van het tweede kwart op met 21 – 13. We gaan rusten met 40 – 33.

In de rust wordt de nadruk gelegd op hardere verdediging. Coach Metin en zijn assistent Hans Luijk hamerden op de gemaakte verdedigende afspraken.

Het derde kwart met een aanvallende uitbarsting van de Lissenaren. Lisse wist waar de gaten van de verdediging van hun opponent lagen. Ze weten binnen drie minuten de stand op 55 – 35 te zetten. De Woodpeckers moeten vluchten in een timeout, waar ze uitstekend op reageren. Het kwart eindigt in 65 – 51 voor de thuisploeg.

In het vierde kwart vliegt Lisse weer aanvallend uit de startblokken, het staat op een zeker moment 85 – 59. Als laatste redmiddel proberen de Woodpeckers een zone verdediging. Dit wordt uitstekend uitgespeeld door Lisse. De Lissenaren stoppen echter iets te vroeg met spelen, de wedstrijd eindigt in 90 – 70.

De heren 1 van BV Lisse heeft nu twee weken vakantie. Na deze vakantie komen de cruciale wedstrijden waarin daadwerkelijk bepaalt gaat worden waar zij in de ranglijst horen.