1970-1979

Seizoen 1971/1972

De eerste “soft”sponsor doet zijn intrede.. Vleeswarenbedrijf L.J. Persoon ondersteunt de club en er worden trainingsjacks aangeschaft met daarop de “Bollina Stars”. Dit seizoen wordt het wordt het thans nog bekende “Lentetoernooi” voor het eerst georganiseerd.

Seizoen 1972/1973

De belangrijkste gebeurtenis van dit seizoen is het aantrekken van een betaalde trainer voor het eerste herenteam. Het bestuur wist met Toon Renout uit Amsterdam tot overeenstemming te komen aangaande training en coaching van het eerste herenteam en de samenstelling van het eerste en tweede herenteam. Simon Kooyman en Frans Broekhof trainden mee met het Haarlems jeugdteam. Gezien de opmerking van Simon Kooyman in bulletin no.30 stelde het niet veel voor. Simon: “op de aspirantentraining op donderdag bij Jasper Engel leerde ik meer”. 27 mei voor de derde maal “Revanche Ned. jeugdkampioenschappen”. Gerrit v.d.Meer en Cees Langeveld hadden er veel werk aan gezien de reactie in het clubblaadje:” wij organiseren de eerste vier maanden geen toernooi meer” ! Het toernooi werd gewonnen door Transol RZ, gevolgd door Jumpers, Levi’s, Hoogvliet en de jongens van Lisse zelf. De jongens van Transol RZ kwamen op de brommer vanuit Rotterdam. Tegelijk met dit toernooi speelden de families Langeveld, Van der Lans, Haver (uit IJmuiden) en Van Schaik (uit Haarlem) hun toernooi. De overwinning ging naar de familie van Schaik.

Seizoen 1973/1974

Het ledenaantal komt voor het eerst boven de 100. De samenwerking met de andere afdelingen van de sportclub zijn tot een minimum teruggelopen. Aan het einde van het seizoen wordt deze samenwerking dan ook verbroken en zal de basketbalafdeling als een zelfstandige vereniging verder gaan. Voor dat het zover was, gebeurde er het een en ander in de loop van het seizoen. Met ingang van het nieuwe seizoen is Bob Woudstra de nieuwe trainer/coach van de heren-selectie. Sponsering is inmiddels binnen de basketbalwereld gemeengoed en “GULLIVER FLYTOURS” verklaart zich bereid de basketbalvereniging financieel te steunen.

Op 26 april gaat het bestuur, Heren 1 en aanhang naar België om in Zaventem een basketbalwedstrijd te spelen. Dit ter Gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Basketbalclub Zaventem. Het was een zeer geslaagde trip waarbij vermeld dient te worden dat de veteranen op de tweede dag (na ’n zeer gezellige feestavond) een wedstrijd speelden tegen de Belgische gastheren en de wedstrijd winnend afsloten.

De aspiranten meisjes (o.l.v. Nico Broekhof) worden kampioen en zorgde ervoor dat voor de eerste maal in de geschiedenis van de basketbalvereniging een team kon deelnemen aan de Nederlandse jeugdkampioenschappen. Hierbij behaalden zij een vierde plaats. Drie meisjes van het team (Helene Oosterveer, Carmen Kleian en Coby v.d. Veek) ontvingen tevens de eervolle uitnodiging deel te nemen aan selectietrainingen voor het Nederlandse jeugdteam.

Seizoen 1974/1975

Na vijf jaar samenwerking met sportclub Lisse gaan de basketballers zelfstandig verder onder de naam “basketbalvereniging Lisse”. Het belangrijkste feit van dit seizoen is wel het kampioenschap van het eerste heren team. Een heel seizoen van hard werken o.l.v. Bob Woudstra resulteerde op 28 maart 1975 in boven vermeld resultaat en recht op deelname aan de promotiewedstrijden. Een nieuwe categorie leden doet zijn intrede in de vereniging, nl. de mini’s. Eerste lid was Wilfred Oppelaar.

Op 28 december 1974 vindt de officiële oprichtingsvergadering plaats van de Basketbalvereniging Lisse en worden de banden met Sportclub Lisse definitief verbroken. Zoals reeds vermeld, wordt het eerste heren team op 28 maart na een spannende wedstrijd tegen H.C.K. uit Haarlem kampioen.

Ook de promotiewedstrijden tegen Zodiac (Den Helder) en Anoëta (Amsterdam) worden winnend afgesloten. Het gevolg is dat het team promoveert en het volgende seizoen in de 2e divisie C mag uitkomen.

Eind mei gaan de spelers van het eerste heren team met aanhang een weekje op vakantie naar Spanje. Deze vliegreis werd hen aangeboden door Gulliver Flytours voor het behalen van het kampioenschap.

Seizoen 1975/1976

Het aantal teams dat aan de competitie deel gaat nemen is gestegen van 13 (seizoen 74/75) naar 21 Door de spectaculaire stijging van het aantal teams in de competitie was er groot gebrek aan scheidsrechters. De scheidsrechterscommissie van het district Haarlem organiseerde een scheidsrechterscursus waaraan door 25 leden van onze vereniging werd deelgenomen.

Seizoen 1976/1977

Het ledenaantal is intussen de tweehonderd gepasseerd. Op 15 september wordt het voorzitterloze tijdperk afgesloten. Interim-voorzitter Ben van Dorssen wordt opgevolgd door Cor Oppelaar. Tijdens deze bijzondere ledenvergadering deelt het bestuur mede dat de vereniging met een eigen VW-bus zal trachten het vervoersprobleem bij de jeugd te verlichten. In totaal nemen zestien jeugdteams deel aan de kompetitie.

Op sportief gebied dit seizoen goede prestaties, met name van de jeugd. In de bekercompetitie wisten de junioren meisjes door te dringen tot de halve finale, waar hun weg naar de finale werd versperd door de meisjes van zeemacht uit Den Helder.

Seizoen 1977-1978

In september gaat de competitie van start voor zes seniorenteams en veertien jeugdteams. Vlak voor het verstrijken van het jaar 1977 krijgt het bestuur van de gemeente Lisse een schrijven waarin doodleuk wordt medegedeeld dat de zaalhuur van de zaal aan de Ruyshornlaan met ingang van 1 januari 1978 met maar liefst 50 procent wordt verhoogd. En dat midden in een verenigingsjaar! Een gesprek met de toenmalige burgemeester Berends om de verhoging ongedaan te maken leverde niets op. Hij stelde: “een verhoging van één naar twee cent is ook 50 procent; de verhoging gaat gewoon door.”

Op 6 mei spelen de aspiranten jongens (olv Tom Hoogervorst) in Amsterdam om het kampioenschap van het rayon C. Eerst wordt Zeemacht verslagen en na een zeer spannende en afmattende wedstrijd moet ook Boetiek Waterloo (nu: The Wolves) met één punt verschil het onderspit delven. Resultaat: recht op deelname aan de Nederlandse kampioenschappen. Op 3 juni vertrekken (heel vroeg) de aspiranten Jongens A met coach en supporters naar Almelo voor de Nederlandse jeugdkampioenschappen. De achterblijvers in Lisse worden in de loop van de dag telefonisch op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Het werd uiteindelijk een eervolle tweede plaats achter kampioen Grasshoppers uit Katwijk. Het team bestond uit: Jaap Beijersbergen, Rob Maarschalk, Jack Gort, Simon v.d.Laan, Jeroen de Clercq, Maickel Sweekhorst en Hans v.d. Meer en coach: Tom Hoogervorst. Ook de eerste uitgave van het jaarboek van de BV Lisse door Cees Langeveld.

Seizoen 1978-1979

Op bestuurlijk niveau had de vereniging een moeilijke start. Bij aanvang van het seizoen was er nog geen secretaris. De secretaris van het seizoen 77/78, Cees Langeveld, had noodgedwongen het voorzitterschap aanvaard. Pas in de maand augustus werd het secretariaat bemand en wel door Tineke Sweekhorst-Hoogervorst. Na de gebruikelijke voorbereidingen werd het basketbalseizoen geopend met een demonstratiewedstrijd tussen Nationale Nederlanden Donar en Kortrijk uit België. Een week later begon de competitie voor zeven senioren- en zestien jeugdteams.

Seizoen 1979/1980

Op sportief gebied presenteren de junioren jongens A zich in de sporthal voor het eerst in hun nieuwe outfit, beschikbaar gesteld door het Haarlems Weekblad. Rondom de wedstrijd waren extra activiteiten zoals een programmablaadje, een loterij, muziek en extra tribunes die helemaal vollopen met toeschouwers. Door gebrek aan medewerkers moesten de activiteiten rondom de zaterdagavondwedstrijden na enige weken gestaakt worden.

Op 11 april kunnen de Dames 1, onder leiding van Cor Oppelaar, kampioen worden. Er zijn vele supporters meegereisd naar de Kennemer Sporthal. Ook het bestuur. De gebruikelijke bloemen worden achter de tribune gereed gehouden. Maar helaas gaan de dames onderuit en moet het kampioenschap uitgesteld worden. Een week later worden de dames toch nog kampioen.