Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als vereniging zijn we verplicht om leden te informeren over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens. Hoe wij dit doen, is vastgelegd in een privacyverklaring.

Lees hier de privacyverklaring van BV Lisse.