Update trainingen tijdens corona

Het is inmiddels ruim 7 weken geleden dat ons seizoen zo plots tot een einde kwam. De NBB heeft alle competities voortijdig beëindigd en alle sportaccommodaties werden gesloten.

Het lijkt ons goed om iedereen via dit bericht kort verder te informeren nu de overheid de maatregelen iets heeft versoepeld.

Onder de huidige regeling is het mogelijk voor sportverenigingen om buiten weer te trainen. Dit is uiteraard aan zeer veel voorwaarden gekoppeld. Alles in het teken om de veiligheid te waarborgen en verspreiding van het virus te voorkomen.Als binnensportaanbieder zouden wij eventueel gebruik moeten kunnen gaan maken van buitensportaccommodaties of de openbare ruimte. Echter is het niet mogelijk om de plaatsen in de openbare ruimte te reserveren. Veel locaties zijn ook ongeschikt voor onze sport of bieden verhoogde risico’s op blessures en kwetsuur. Dat betekent dat wij (vooralsnog) geen ruimte zien om jullie, jullie kinderen, onze leden, veilig en vertrouwd te laten sporten. Wij blijven in overleg met gemeente, Sportfondsen en de buurtcoaches. Indien de maatregelen verder worden versoepeld of andere mogelijkheden zich voordoen, zullen wij uiteraard weer verdere evalueren.

Ook zijn wij nog in afwachting van verdere duidelijkheid vanuit de Gemeente en Sportfondsen over de verplichtingen van zaalhuur. Deze worden vooralsnog aan ons doorbelast. Wij maken ons sterk om hier een goede en passende oplossing in te vinden.

Inmiddels moeten wij ons natuurlijk ook weer richten op komend seizoen. Hoewel nog veel onduidelijk is, richten wij ons vooralsnog wel op een normale start van het seizoen in september.  De Technische Commissie is inmiddels al weer druk bezig met de indeling en voorbereiding voor het komende seizoen. Teams zijn ingeschreven en trainingsgroepen worden samengesteld,  trainers en coaches worden gezocht. Zoals gewend zal deze maand de eerste termijn van de contributie voor het nieuwe seizoen worden geïncasseerd. Indien de incasso voor problemen zorgt, kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Zoals gezegd, is nog veel onduidelijk. Indien het seizoen niet kan starten in september zullen we daar uiteraard richting onze leden en de contributie rekening mee houden.

Wij wensen iedereen veel gezondheid en hopen elkaar weer snel tijdens ons geliefde spel te zien.

Blijf gezond.

Namens BV Lisse,
Arno van der Vleuten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *